Hur vi arbetar

Hira tar tillsammans med kund fram en hållbar och långsiktig plan för att arbeta med kundens digitala marknadsföring. Vi tycker att det är viktigt att man inte låser in sig i långa avtal och avancerade system. Våra kunder ska aldrig känna sig helt beroende av oss.

1. Analysera

Vårt arbete börjar alltid med att vi analyserar ert nuläge. Utifrån den analysen kan vi på så sätt presentera vad ni behöver göra för att komma igång med er digitala närvaro. Om ni redan arbetar med marknadsföring presenterar vi istället ändringar som kan förbättra era resultat.

2. Åtgärder

Efter en djupgående analys och samtal med kund sätter vi upp en aktivitetsplan. Planen inkluderar datum för aktiviteterna som vi tillsammans med er vill utföra.

3. Genomförande

I genomförandet aktiverar vi åtgärderna och följer hela tiden upp utvecklingen. Se denna biten som att segla, vinden vänder och vrider och för att vi ska få ut så många knop som möjligt trimmar vi hela tiden seglen.
Men i ert fall annonseringen.

4. Resultat

I resultatet presenterar vi en rapport för hur projektet har gått och hur vi ska arbeta vidare. Antingen gör vi det tillsammans eller så ger vi er råden för hur ni själva ska kunna arbeta vidare med er marknadsföring.

Vill ni växa snabbare? Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.