Varför är kontinuerliga A/B-test så viktigt?

När man kontinuerligt arbetar med a/b-testning så säger man att man får en ränta-på-ränta effekt vid varje konverteringsökning. Vad det betyder är att när man ökar 2% på ett test läggs detta till på den redan befintliga konverteringen. Grafen nedan visar hur man med en konverteringsökning med 3% varje månad kan dubblera konverteringen över två års tid. Amazon, Airbnb & Facebook kopplar en del av deras framgång till antalet A/B tester dom har utfört.

Vill ni växa snabbare? Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.