Vanligaste misstagen vid A/B-testning av en hemsida

När man funderar på hypoteser inför ett A/B-test så finns det ett par saker man ska undvika.

Testa flera saker samtidigt i samma test
Ett vanligt fel är att man gör flera ändringar i sina A/B-test. Problemet blir då sedan att ta reda på vilken av dessa ändringar som har gett en ökad konvertering. Ett exempel är att man Lägger till USP:ar i menyn och under köpknappen på köpsidan. När man då sedan får resultatet vet man då inte vilket av dessa testen som har fungerat alternativ inte har fungerat. Dela då istället upp det så att det blir två olika test. På det sättet vet du exakt hur resultaten för vardera ändringen har blivit.

Testa flera saker samtidigt i olika test
På samma sätt som ovan är det säkrast för testets resultat att man bara kör ett test i taget.

Köra för många variationer
Ju fler variationer som körs desto längre tid behöver testet köras för att resultaten ska vara säkra. Därför bör man överväga hur många variationer som egentligen behövs för att resultatet ska bli så säkert som möjligt.

Vill ni växa snabbare? Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.