Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering (CRO) är den systematiska processen att öka andelen besökare på webbplatsen som vidtar en önskad åtgärd – vare sig det är att fylla i ett formulär, bli kunder eller på annat sätt. CRO-processen innebär att förstå hur användare rör sig genom din webbplats, vilka åtgärder de vidtar och vad som hindrar dem från att slutföra dina mål.

Vill ni växa snabbare? Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.