Vad är ett A/B-test?

A/B-testning är ett slumpmässigt experiment med två varianter, A och B. Detta för att testa två idéer eller hypoteser mot varandra. I och med smarta verktyg går detta att testa kontinuerligt på tex. annonser, texter på hemsidan och färger på hemsidan.

Vill ni växa snabbare? Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.