Vad är en KPI?

KPI står för “Key Performance Indicator”, som används för att mäta effektivitet hos till exempel ett företag. Det vanligaste svenska ordet som används för KPI är nyckeltal och brukar baseras på vad företaget vill spåra på hemsidan.

Vill ni växa snabbare? Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.